Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Rodzice
z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, rekrutacja w roku 2020/2021 do klas I szkół podstawowych odbywa się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, ponadto  potwierdzenie woli  przyjęcia przez rodzica/opiekuna prawnego  następuje  drogą telefoniczną poprzez złożenie ustnej deklaracji rodzica/opiekuna prawnego.

Pytanie 1.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.

Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).
Rekrutacja ID: 142; Wersja: 20.152.311.2191 Harmonogram ID: 724;