Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice,

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, wzorem ubiegłego roku odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.

Rekrutacja do wałbrzyskich publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych rozpoczyna się 27 marca 2018 r. od godz.: 00:00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godz.: 24:00.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W przypadku gdy po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami nabór będzie się odbywał zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Przed podjęciem decyzji proszę zapoznać się ofertą szkół. 

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami dyrektor placówki prowadzi postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 11.05 2018 r. od godz. 16:00 i trwać będzie do 18.05.2018 r. do godz. 15:00

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 578;