Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice,

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, wzorem ubiegłego roku odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.

Rekrutacja do wałbrzyskich publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych rozpoczyna się 30 marca 2020 r. od godz.: 00:00. Wniosek o przyjęcie dziecka należy składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do 17 kwietnia 2020 r. do godz.: 23:59.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W przypadku gdy po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami nabór będzie się odbywał zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Przed podjęciem decyzji proszę zapoznać się ofertą szkół.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami dyrektor placówki prowadzi postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 14.05 2020 r. o godz. 16:00 i trwać będzie do 21.05.2020 r. do godz. 10:00

Rekrutacja ID: 146; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 803;